Klachten

Klachtenregeling:

Wanneer je ontevreden bent over een gebeurtenis of de gang van zaken kun je dit formeel kenbaar maken. Het kan gaan over alle aspecten van de organisatie of medewerkers gedurende de periode dat jij een overeenkomst hebt met PMT Tsjerk. Als je een klacht hebt of wanneer je ontevreden bent: 

  1. Voor beide partijen is het beter om eerst een gesprek over de klacht aan te gaan met PMT Tsjerk. Tijdens dit gesprek wordt er geluisterd naar je klacht en gekeken naar een oplossing.
  2. Wanneer jouw klacht of probleem niet naar tevredenheid is opgelost dan kun je ons klachtenformulier invullen en dan proberen wij het aan de hand van dit formulier op te lossen.
    Het klachtenformulier vind je hier.

Hoe te handelen?

Je kunt jouw klacht zowel mondeling als schriftelijk bij ons indienen.

Klachtenfunctionaris:

Wanneer je het niet prettig vindt om de klacht bij ons te melden of dat je niet tevreden bent over ons of op de manier hoe wij de klacht hebben afgehandeld dan kun je gratis gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Je kunt daarvoor contact opnemen met het NIBIG klachten@nibig.nl.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden en het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jouw gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 11-1-2018 is onze praktijk bij Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u op de website van Zorggeschil.

Contact:

Het klachtenreglement van Zorggeschil, dat als basis dient voor de klachtenprocedure van deze praktijk, vind je op de website van Zorggeschil.

De geschilleninstantie Zorggeschil zal je in voorkomende gevallen via de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.

Menu