Wie is Tsjerk?

Ik ben Tsjerk Akkerman en ben al jaren bezig met het lijf en bewegen in de zorg. Ik heb de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Groningen afgerond die vooral gericht is op bewegen in het onderwijs. Tijdens de gymles snapte ik echter niet waarom sommige kinderen bepaalde dingen niet durfden, altijd vielen of juist gedragsproblemen vertoonden. Ik specialiseerde mij op de ALO in het speciaal onderwijs en volgde later de opleiding Bewegingsagogie en Psychomotorische therapie te Zwolle. Daarin leerde ik meer over de psychologie en het brein, maar ook de relatie tussen het lichaam, bewegen en de psychologie en hoe ze elkaar beïnvloeden. PMT is in mijn ogen een ‘prachtvak’ waarin zowel het lijf en bewegen als de psyche aandacht krijgt en waarmee je op creatieve wijze mensen helpt om meer inzicht in zichzelf te krijgen en er weer energie is voor stappen die je wilt zetten in het leven.

In de 12 jaar dat ik nu werkzaam ben als PMT-er is er spelenderwijs heel veel te ontdekken over jezelf. Kinderen doen succeservaringen op die ze vervolgens ook, eventueel met hulp van ouders, verzorgers en school, kunnen toepassen in andere contexten. Mijn focus lag in het begin vooral op het kind. De laatste jaren, en vooral door het doen van de Master Psychomotorische therapie, zie ik de kracht van het werken met gezinnen in de PMT- ruimte. Tevens kan ik elementen en interventies vanuit de cognitieve gedragstherapie verweven in de psychomotorische therapie, mocht dat geïndiceerd zijn.

Mijn expertise ligt nu vooral bij het werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Daarnaast heb ik aandacht voor belangrijke mensen en situaties om je heen. Hierin heb ik cursussen gevolgd en blijf ik leren door supervisie en intervisie.

'normaal waar het kan, speciaal waar het moet'

Afscheidscadeau Accare

Ervaring:

Augustus 2008 – Januari 2020
Bijna 12 jaar ervaring bij Accare Kinder en jeugdpsychatrie

Werkt voor:

Logo PMT Tsjerk

Omgeving Beilen en Groningen

Menu