Wat is PMT?

PMT

PMT is een doe-therapie die zich richt op het bewegen en het lijf. Vaak zoeken we de oplossing in ons hoofd, maar daar bevindt zich vaak ook het probleem. Door meer stil te staan bij je lijf en hoe je beweegt kun je de hulpvraag op een effectieve en creatieve manier beïnvloeden. Het doen, denken en voelen meer in balans.

Kijkend naar het bewegen (buitenkant) zegt dit vaak iets over hoe je je voelt van binnen. Bij verdriet van binnen verstil je soms ook van buiten, maar sommigen gaan juist heel hard werken. Of iemand die onrustig beweegt kan zich van binnen wel angstig voelen of juist boos. Dit onderzoeken we samen, want bij iedereen is dit anders. Wat is de betekenis van hoe je beweegt en doet? Wat is de invloed daarvan op je denken en voelen? Wat wil je zelf?

Afhankelijk van de hulpvraag zal gekeken worden welke activiteiten, gebruik makend van de creatieve middelen, helpen om de problemen beter te snappen. Om vervolgens te leren hoe er anders mee om te gaan of het leren beter te begrijpen of het te leren accepteren. Het is dus een ervaringsgerichte manier waarbij je aan den lijve kunt merken wat er gebeurt met je denken, voelen en doen. Het sluit aan waar jij bent in het proces en de kunst is ervaringen op te doen waar je van groeit. Het doen en ervaren is voor veel mensen fijner dan alleen te praten over de problemen. In de PMT wordt gezocht naar betekenis van het lijf en bewegen en te zoeken naar (nieuwe corrigerende) succeservaringen om te groeien als persoon en gezin.

Ook ademhalingsoefeningen en aandachttraining kunnen onderdeel zijn van de behandeling en er worden voor jou passende (lichaamsgerichte of bewegingsgerichte) oefeningen bij bedacht. De PMT start waar jij bent in je ontwikkeling en wat voor jou belangrijk is!

Ontdek de werking van PMT

Hoe ziet een PMT behandeling er ongeveer uit?

PMT is meestal in een (gym)zaaltje hoewel er ook PMT gegeven kan worden thuis of buiten. Afhankelijk van wat je wilt leren en je klachten wordt de behandeling op maat gemaakt. Je mag komen zoals je bent. Gymkleren of schoenen hoeft niet. Wees jezelf! Je hoeft ook niet goed te zijn in het bewegen. Het gaat niet om het scoren of iets goeds doen, maar om wat er beleefd wordt.

1 regel in de PMT: Alles mag en niets hoeft. Deze regel leg ik in de kennismaking verder uit 🙂

Meestal wordt er vooraf even kort bijgepraat over de week en of er nog bijzonderheden zijn. Daarna starten we waar we zitten in het proces. De inhoud zal ook afhangen van het doel en de fase waarin we zitten. Bij sommige kinderen wordt de structuur op het bord gezet. Belangrijk is dat PMT een fijne plek is, waar je mag vallen, vieren, springen, stilstaan, oefenen en opstaan.

Werkwijze

PMT kan individueel, als gezin of alleen voor ouders kan er ouderbegeleiding aangeboden worden -> Meer informatie

De fases worden op maat gemaakt in goed onderling overleg. De therapie bestaat uit vier fases:

Kennismaking

Bij de kennismaking bespreken we wat er aan de hand is en vertel ik wat over de PMT. Het is moeilijk uitleggen wat PMT is, dus om extra duidelijk te maken wat PMT is doen we een kleine ervaringsoefening. Is er een klik en vertrouwen we in elkaar, dan gaan we naar fase 2.

Wanneer PMT niet passend lijkt bij de hulpvraag, dan denk ik mee over een goede doorverwijzing voor de klacht.

Per fase kan de duur verschillen, maar vooraf zal samen een indicatie gemaakt worden.

Menu