Tarieven PMT

Kennismaking
€50,-
  • Kennismaking
  • Duur: Maximaal 50 minuten
PMT behandeling
€75,-
  • Inviduele PMT sessie
  • Duur: 50 minuten
Psychomotorische gezinstherapie
€100,-
  • Psychomotorische gezinstherapie
  • Duur: 80 minuten

Na afloop van elke sessie ontvangt u een factuur, die u zelf dient te betalen. Vervolgens kunt u deze indienen bij uw verzekeraar, mits u hiervoor verzekerd bent.

De kosten voor een psychomotorische therapie behandeling worden door verschillende ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit verschilt per ziektekostenverzekeraar en valt altijd onder een aanvullend pakket. De zorgverzekeraar vergoedt alleen als het overeenstemming heeft met de FVB, de beroepsvereniging voor vaktherapeutische beroepen en/of de NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.

Het is verstandig om vooraf met uw ziektekostenverzekeraar in overleg te gaan over de vergoeding, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Meer informatie:

Aangesloten bij:

Menu